OnGuard 'Toegang geweigerd' voor softwaregebeurtenissen

Het ontvangen van evenementen werkt mogelijk niet met Active Directory.
Gebruik domain.exe in de map TroubleShooting van de DataConduIT-documentatie
bestandsstructuur om te bepalen of dit het probleem kan zijn. Als de NT4Domain anders is dan de
W2KDomain, dan moet je de LNL_DIRECTORY.DIR_HOSTNAME bijwerken om overeen te komen
de NT4Domain. In het geval dat dit Oracle is, gebruik alstublieft alle hoofdletters. Een voorbeeld SQL-query om dit te doen is
hieronder; het veronderstelt dat de NT4Domain-naam "Lenel" is van domain.exe en dat de directory die moet zijn
bijgewerkt is LNL_DIRECTORYID = 1.
update lnl_directory set dir_hostname = 'LENEL' waarbij lnl_directoryid = 1