CCure-clientbibliotheken

Alleen voor CCure 9000-integraties

Kopieer na het installeren van XPressEntry de inhoud van de CCure Client-map naar de XPressEntry-installatiemap BEHALVE voor het volgende:

GalaSoft.MvvmLight.dll

GalaSoft.MvvmLight.Extras.dll

GalaSoft.MvvmLight.Extras.WPF45.dll

GalaSoft.MvvmLight.Platform.dll

GalaSoft.MvvmLight.WPF45.dll

Microsoft.Practices.ServiceLocation.dll

Newtonsoft.Json.dll

System.Windows.Interactivity.dll

WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.dll

 

CCure-licentiescript-

InsertLicenseOption /U /V /S:”LOCALHOST” /N:”Telaeris – XpressEntry – Integratie” /A:”Telaeris, Inc.” /G:1b1c9b17-6e9f-4f3f-a64c-25d470e89b77 /C:2 /P:0 /ObjectType:”XPressEntry-service” /I:True

Gebruik dit als de XPressEntry-functie niet wordt weergegeven onder de CCure-licentietoepassing, maar het licentiebestand wel het CCure-licentietekstbestand bevat. U moet het bovenstaande script bijwerken om het juiste databasepad te bevatten. Vervang "LOCALHOST" door de serverlocatie. Voer dit uit op de CCure App Server.