Bosch ACE

1.Doelstelling #

Dit document is bedoeld om systeembeheerders instructies te geven over het synchroniseren van een XPressEntry-systeem met een Bosch ACE-systeem.

2.Bosch ACE instellen om te synchroniseren met XPressEntry #

Aangenomen wordt dat BIS (Bosch Integrated System) op een server is geïnstalleerd. Hierin moet de Access Engine (ACE) zijn opgenomen. XPressEntry is getest op Bosch ACE versie 4.3. Neem voor integratie met andere versies van Bosch ACE contact op met Telaeris om de compatibiliteit te bevestigen.

2.1.Volgorde van bewerkingen #

 1. Maak een Bosch API-operator
 2. Bosch Reader-gegevens instellen
 3. Synchronisatie inschakelen vanuit XPressEntry
 4. XPressEntry-gegevens instellen

3.Maak een Bosch API-operator #

Open BIS Configuration Manager. Open de bestaande actieve configuratie en log in.
 
Selecteer Operatoren. Voeg een operator toe die onbeperkte toegang heeft onder ACE API-toegangsrechten.

 BIS-configuratiebrowser

4.Bosch Reader-gegevens instellen #

XPressEntry heeft twee hoofdmodi: Muster en Entry / Exit. Dit gedeelte leidt de beheerder door het proces van het instellen van Bosch Readers voor beide modi. Beide modi kunnen tegelijkertijd worden gebruikt.

4.1.Instellen van in- / uitgangsmodus #

Elk XPressEntry-handheld-apparaat kan tegelijkertijd twee lezers in Bosch vertegenwoordigen: één Entry-lezer en één Exit-lezer. Dit komt omdat een XPressEntry-rekenmachine kan schakelen tussen de modus In / Uitgaan. Een XPressEntry-rekenmachine wordt aan een deur toegewezen. Als de XPressEntry-instellingen dit toelaten, heeft een handbediende operator de mogelijkheid om dynamisch tussen deuren te schakelen.
 
Deuren (genaamd 'ingangen' binnen BIS) worden geconfigureerd in de BIS-configuratiebrowser en naar XPressEntry getrokken. Open BIS-configuratiebrowser en selecteer 'Verbindingen' zoals hieronder weergegeven.

 
BIS-configuratie browserverbinding
 

Er zijn twee filosofieën die worden gebruikt bij het opzetten van deuren:

 1. Maak één deur in Bosch per handheld-apparaat. Elke scan van dit handheld-apparaat wordt gerapporteerd als een lezer van deze deur. Bovendien zijn de toegangsregels die op deze deur worden toegepast altijd van toepassing op een handheld. De rekenmachine kan de toegangsregels niet direct wijzigen omdat deze altijd aan dezelfde deur is toegewezen.
 2. Maak een deur in Bosch voor elke locatie waar een rekenmachine zal worden gebruikt. In dit geval wordt de rekenmachine toegewezen aan een van deze deuren op basis van waar de rekenmachine zich op dat moment fysiek bevindt.
  • EX. Een bewaker bevindt zich bij de hoofdingang, waar hij / zij kaarten scant terwijl mensen binnenkomen. De handheld van de bewaker is toegewezen aan de voordeur. Een persoon die binnenkomt, wordt door de rekenmachine gevalideerd op basis van het feit of hij al dan niet toegang heeft tot de Front Entrance Reader binnen Bosch. De bewaker wordt later verteld te verhuizen naar de achterpoort. De bewaker verandert de deur op zijn / haar handheld in 'Back Gate'. De rekenmachine valideert nu een persoon op basis van het feit of die persoon toegang heeft tot de Back Gate.

Met dit in gedachten, maak zoveel deuren als nodig zijn voor uw systeem. Om een ​​deur te maken, voegt u een toegangscontrolemodule toe door met de rechtermuisknop op de MAC te klikken en 'Nieuw object' te selecteren. Selecteer de 4 Wiegand ACM. Dit is geen fysieke controllereenheid; gewoon een logische eenheid. Als alternatief kunt u een bestaande ACM gebruiken, maar het wordt aanbevolen om de ingangen van XPressEntry gescheiden te houden voor organisatiedoeleinden.

 
BIS-configuratie browserapparaatgegevens
 

Nadat een ACE is toegevoegd, voegt u een ingang toe aan de controller. Klik met de rechtermuisknop op Nieuwe controller, selecteer Nieuw object> Nieuwe ingang.

 
BIS-configuratiebrowser nieuwe ingang
 

De meest gebruikelijke configuratie is om een ​​enkele inkomende lezer en een enkele uitgaande lezer te gebruiken. XPressEntry kan echter andere configuraties ondersteunen met de volgende regels:

 1. Als een ingang twee inkomende lezers, twee uitgaande lezers of twee inkomende en twee uitgaande lezers heeft, wordt dit weergegeven als twee deuren binnen XPressEntry. Deze deuren zullen dezelfde toegangsregels delen.
 2. Als er geen inkomende of uitgaande lezer is binnen een ingang, resulteert een scan vanaf de ontbrekende zijde altijd in Toegang geweigerd.

Selecteer OK zodra de ingang is aangemaakt. Het is niet vereist voor in- / uitstappen, maar u kunt de gebieden configureren waaraan een deur is bevestigd. Dit is niet vereist voor niet-verzamelende systemen. Bij een toegangsscan gaat een persoon van het locatiegebied naar het bestemmingsgebied. Bij een exit-scan gaat een persoon van het bestemmingsgebied naar het locatiegebied.

 

Geef ten slotte mensen toegang tot deze ingangen door hen Bosch-autorisaties toe te wijzen. Open de Access Engine-software vanuit BIS. Navigeer naar Systeemgegevens> Autorisaties. Selecteer de relevante systeemautorisaties en check In of Out op de nieuwe ingangen.

 
bosch autorisaties

4.2.Muster Mode-instelling #

XPressEntry heeft de mogelijkheid om alle scanactiviteiten van de Bosch-lezer te controleren. Door dit te doen, kan XPressEntry bepalen wie zich in eigendom bevindt, wie zich buiten eigendom bevindt en waar mensen zich binnen het eigendom bevinden. Hiervoor is enige configuratie vereist.

 

Begin met navigeren naar de BIS-configuratiebrowser. Selecteer 'Verbindingen' en onderzoek elke deur waarop een persoon kan scannen. De velden Locatie en Bestemming moeten worden ingesteld voor elke deur die tussen de ene locatie en de andere staat.

De eenvoudigste Mustering-opstellingen volgen wie er ter plaatse is en wie er niet is, alleen bij externe lezers. Een voorbeeld van deze configuratie is hierboven weergegeven. Elke keer dat een persoon naar de "In" -lezer scant, weet XPressEntry tijdens een noodgeval verantwoording over deze persoon af te leggen. Elke keer dat een persoon naar de "Out" -lezer scant, weet XPressEntry dat deze persoon niet langer ter plaatse is en hoeft er dus geen verantwoording te worden afgelegd.

 

Opstellingen van Muster-systemen kunnen ook gedetailleerder zijn. Om meer gedetailleerde informatie te geven over waar mensen zich op het moment van nood bevinden, configureert u de gebieden die aan de binnendeuren zijn bevestigd.

 
opstelling van de verzamelmodus
 

EX.

Ingang- Locatie = Buiten, Bestemming = lobby
Binnendeur lobby Locatie = lobby, Bestemming = Inner Offices
Achterpoort- Locatie = Buiten, Bestemming = Achtertuin
Achterdeur- Locatie = Achtertuin, Bestemming = Inner Offices

5.Synchronisatie inschakelen #

XPressEntry gebruikt een module genaamd "Data Manager" om alle gegevens met Symmetry te synchroniseren.

 

Ga op de hoofdpagina van XPressEntry naar XPressEntry / Settings (CTRL + S of Tools> Settings).

 
synchronisatie inschakelen

5.1.Gegevensbeheer instellen #

Selecteer op de pagina Instellingen het tabblad 'Gegevensbeheer'.
 
datamanager instellen
 

 1. Type - Dit is het integratietype. Selecteer 'Bosch ACE'.
 2. Setup Data Manager - Stuurt u naar het setup-formulier voor Bosch Data Manager.
 3. Instellingen opslaan en toepassen - Slaat alle instellingen op van het configuratieformulier, update frequenties en synchronisatieopties voor activiteiten. Vervolgens wordt de synchronisatie-engine opnieuw opgestart.
 4. Geen synchrone synchronisaties - niet geïmplementeerd voor Bosch Data Manager.
 5. Update Frequency Options - Stelt de intervallen in waarmee de Data Manager XPressEntry bijwerkt en wist deze.
 6. Synchroniseer nu-knoppen - voert een onmiddellijke update uit.
 7. Synchronisatie-opties - Configureer of XPressEntry activiteiten naar of van Bosch verzendt of ontvangt.

 
Stel de Update Frequency in zo vaak in als u wilt dat het systeem wordt bijgewerkt.
 

 1. Volledige synchronisatie - Deze synchronisatie haalt alle relevante records uit Bosch ACE en werkt ze bij in XPressEntry. Als er een groot aantal mensen in ACE is, kan deze synchronisatie-optie enige tijd duren.
 2. Gedeeltelijke synchronisatie - Bij deze synchronisatie worden alleen bijgewerkte records uit alle tabellen opgehaald. Gedeeltelijke synchronisaties moeten vaak worden uitgevoerd om incrementele wijzigingen vast te leggen.
 3. Activiteitssynchronisatie - niet nodig.
 4. Bezettingssynchronisatie - niet geïmplementeerd.

 

Al deze opties kunnen op elk moment worden gewijzigd. Het wijzigen van een optie wordt van kracht bij het opslaan.

5.2.Bosch ACE-opstelling #

Druk op de knop 'Setup Data Manager' om het specifieke configuratiescherm van Bosch te openen.

 
bosch aas setup
 

 • Server - Naam van de server waarop Bosch Software zich bevindt
 • Gebruikersnaam - Gebruikersnaam van Bosch-operator met API-toegang
 • Wachtwoord - Wachtwoord van Bosch Operator met API-toegang
 • Afbeeldings-URL - De route naar de afbeeldingenmap
 • Gebruik kaartcode - wordt gebruikt om kaartnummer en faciliteitscode op te halen
 • Trim Card - Verwijder de voorloopnullen van het kaartnummer en de faciliteitscode
 • Activiteiten verzenden via database - Forceer XPressEntry om te gebruiken
 • Database Connection String om gebeurtenissen in de Bosch Events-database in te voegen.
 • Database Connection String - Verbindingsreeks naar de BIS-database. Dit wordt alleen gebruikt als:
  • Activiteiten verzenden via database is aangevinkt
  • BIS-database bevat een door Telaeris verstrekte opgeslagen procedure die een gebeurtenis in de BIS-gebeurtenissendatabase invoegt
 • Gebeurtenis-ID starten - De gebeurtenis-ID waarnaar moet worden gereset. Om de huidige gebeurtenis-ID te wijzigen, stelt u de eerste gebeurtenis-ID in en drukt u op Update.
 • Huidige gebeurtenis-ID - De laatste Bosch-gebeurtenis-ID die is ontvangen door XPressEntry.
 • MT Events - Multi-Threaded Event Listener. Het uitschakelen van dit wordt niet aanbevolen.
 • Mijn IP-adres - IP-adres van de XPressEntry-machine. Dit is nodig voor de gebeurtenislistener, aangezien het IP-adres waar Bosch gebeurtenissen naartoe stuurt.
 • Gebeurtenispoort - TCPIP-poort Bosch stuurt gebeurtenissen naar. Dit is nodig voor de Event Listener.
 • Identificatie van verzamellezer - identificeert een Bosch-lezer als een verzamellezer. Activiteiten die afkomstig zijn van een Bosch Reader met deze naamgevingsconventie, worden in XPressEntry verwerkt als een verzamelactiviteit (de gescande persoon als veilig markeren).
 • Begint met - Indien niet aangevinkt, hoeft een Muster Reader alleen de Muster Reader Identifier te bevatten. Indien aangevinkt, moet een Muster Reader starten met de Muster Reader Identifier.

6.Bosch ACE Sync-controle #

Het doel van deze sectie is om de Operator te helpen precies te begrijpen welke gegevens XPressEntry trekt.

 

De toewijzing van elke tabel getrokken uit XPressEntry wordt hieronder weergegeven.

 1. Bosch ACE> XPressEntry
 2. Bedrijven> Bedrijven
 3. Personen> Gebruikers
 4. Cards> Badges
 5. WIE1 Lezers> Lezer
 6. Entrees> Deuren
 7. Autorisaties> Groepen
 8. Tijdmodellen> Tijdzones

Navigeer naar het XPressEntry Server-hoofdformulier om de gegevens te bekijken die van Bosch zijn verwijderd. Alle gegevens bevinden zich onder het tabblad Info toevoegen / bewerken. Elk gegevenstype bevindt zich onder een subtabblad.

 
bosch ace synchronisatiecontrole

7.Activiteiten naar Bosch verzenden #

De Bosch ACE API heeft geen ingebouwde manier om handheld scanactiviteiten te ontvangen. Wat Telaeris kan bieden, is een opgeslagen procedure die twee dingen bereikt:

 1. Voegt een record toe aan de Bosch Events-tabel die laat zien naar welke persoon is gescand, wanneer ze zijn gescand en naar welke Reader ze zijn gescand. Het bevat ook velden zoals kaartnummer en faciliteitscode.
 2. De opgeslagen procedure kan het huidige gebied van de gebruiker binnen Bosch bijwerken, ervan uitgaande dat de gebruiker geen recentere scan heeft uitgevoerd.

Het implementeren van deze opgeslagen procedure is niet vereist. Als alternatief kan activiteitenrapportage van de rekenmachines worden uitgevoerd vanuit de rapportagemodule van XPressEntry. Als u echter de handheld-activiteitsgebeurtenissen in Bosch wilt zien, praat dan met Telaeris over het implementeren van de opgeslagen procedure. De opgeslagen procedure is niet standaard in de software inbegrepen. Het configureren van de activiteitenpush (zoals weergegeven in de sectie "Gegevensbeheer instellen") zonder de opgeslagen procedure zal resulteren in een fout bij elke handheld-scan.

 

Zodra de opgeslagen procedure is geïmplementeerd met hulp van Telaeris, scant u een kaart op een handheld-apparaat. De XPressEntry Server pusht deze scanactiviteit naar de Bosch-evenementendatabase, die kan worden bekeken zoals hieronder weergegeven.

 
bosch evaluatiemodus

8.Activiteiten Caveat #

Indien geconfigureerd, voegt XPressEntry gebeurtenissen toe aan de gebeurtenissendatabase. Het is XPressEntry echter niet mogelijk om deze activiteiten toe te voegen aan het ACE Entrance Events-rapport. Dit komt omdat de records die in dit rapport worden weergegeven niet in de database zijn opgeslagen, maar in een bestand waartoe XPressEntry geen toegang heeft.

Stel Bewerken voor